Technische comités
Leden-extranet
DoelstellingenLid zijn van een Technisch Comité of werkgroep van PIARC betekent toegang hebben tot informatie en knowhow op internationaal vlak terwijl dit tegelijk de gelegenheid biedt zijn beroepservaring uit te breiden en zijn contactennetwerk te verruimen.

De Technische Comités en werkgroepen zijn inderdaad samengesteld uit afgevaardigden van de lidstaten, met name ingenieurs en experten met reputatie in de diverse domeinen zoals de wegveiligheid en het wegenontwerp, de uitbating en het onderhoud van het wegennet en de financiering en het beheer ervan.

Deze experten worden benoemd door de landen met lidmaatschap om te werken aan thema’s bepaald in het Strategisch Plan waarin de hoofdlijnen telkens vastgelegd worden voor een cyclus van vier jaar.

Voor de cyclus 2020-2023 zijn de voornaamste thema’s:Met volgende link kan u een gedetailleerde visie krijgen van het Strategisch Plan: https://www.piarc.org/en/PIARC-Association-Roads-and-Road-Transportation/strategic-plan

Belgische afgevaardigdersOngeveer 25 Belgische afgevaardigden zijn actief werkzaam binnen de Commissies, de Technische Comités en de werkgroepen van PIARC.

Sommigen bekleden er een sleutelpositie, zoals :Neem contact op met het secretariaat (info@abr-bwv.be) om meer te weten over de toetredingsmodaliteiten tot de diverse entiteiten van PIARC en hun werking.
Strategic Theme 1 - Road Administration
TC - CT 1.1. Performance of Transport Administration
TC - CT 1.2. Planning Road Infrastructure and Transport to Economic and Social Development
TC - CT 1.3. Finance and Procurement
TC - CT 1.4. Climate Change and Resilience of Road Network
TC - CT 1.5. Disaster Management
TF - TF 1.1. Well-prepared Projects
TF - TF 1.2. HDM-4
Strategic Theme 2 - Mobility
TC - CT 2.1. Mobility in Urban Areas
TC - CT 2.2. Accessibility and Mobility in Rural Areas
TC - CT 2.3. Freight
TC - CT 2.4. Road Network Operation - ITS
TF - TF 2.1 New mobility and its impact on road infrastructure and transport
TF - TF 2.2. Systèmes de routes électriques (SRE)
TF - TF B.2 Automated vehicles
Strategic Theme 3 - Safety and Sustainability
TC - CT 3.1 Road Safety
TC - CT 3.2 Winter service
TC - CT 3.3. Asset Management
TC - CT 3.4 Environmental Sustainability in Road Infrastructure and Transport
TF - TF 3.1. Road Infrastructure and Transport Security
Strategic Theme 4 - Resilience Infrastructure
TC - CT 4.1. Pavements
TC - CT 4.2. Bridges
TC - CT 4.3. Earthworks
TC - CT 4.4. Tunnels
TF - TF 4.1. Road Design Standards
Strategic Theme Terminology
Terminology - Committee on Terminology
Strategic Theme Statistics
Statistics - Road Statistics Committee
Lid worden van de BWV
Lid worden van de Belgische Wegenvereniging betekent toetreden tot de gemeenschap van het wegenberoep. Als bevoorrecht contactplatform zal de BWV u uitnodigen op haar talrijke activiteiten alsook op het Belgisch Wegencongres. U geniet ook van veelvuldige diensten en krijgt ook toegang tot exclusieve informatie.
Leden
Ontdek al onze leden
GebruiksvoorwaardenlPersoonsgegevenslCookieslContactl... by Organica

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.